cheap, small and decorative gift wrap

From here after the blog will be written in English. You can comment in either English, Norwegian and Swedish.   Sometimes one need to wrap a little gift, but have nothing to pack it in to.   Here you have an idea to reuse the toiletpaper roll     You can paint/clue something on it….

Papir vindmølle

Denne gangen skal vi lage vindmølle av papir og slik vil den se ut ferdig Oppskrift og fremgangsmåte finner vi hos vitensenterets bygg selv serie nr 18 Du finner pdf filen her, med en mal som du kan klippe ut etter å ha skrivd den ut først. og trenger du å se en video for…